Onafhankelijke voorzitter bestuur stichting GMH gezocht

De stichting Gedragscode Medische Hulpmiddelen regelt de zelfregulering met betrekking tot financiële relaties tussen leveranciers van medische hulpmiddelen en de zorgprofessionals en zorginstellingen.

Het bestuur van de stichting GMH is verantwoordelijk voor het vaststellen en up-to-date houden van de GMH Code en instandhouding van een systeem van toezicht door benoeming van de leden van de onafhankelijke Codecommissie en Commissie van Beroep. Daarnaast is het een taak van het bestuur het draagvlak voor de zelfregulering verstevigen, onder meer door vergroting van de kennis over de zelfregulering (met inbegrip van de bijbehorende regels over transparantie).

Het bestuur van de stichting GMH is op zoek naar een nieuwe onafhankelijke voorzitter. De volledige profielschets is hier te lezen.

Mocht u een geschikte kandidaat weten, dan kunt u dit melden aan Caroline Emmen via c.emmen@wispa.nl

Terug naar het overzicht