Onderzoek Horizonscan Medische Hulpmiddelen

In opdracht van het Zorginstituut is een verkennend onderzoek uitgevoerd naar een Horizonscan voor medische hulpmiddelen. Het ZiN heeft een haalbaarheidsstudie laten uitvoeren om de wenselijkheid, levensvatbaarheid en haalbaarheid van een horizonscansysteem voor MedTech in Nederland te beoordelen. Dit onderzoek bevat ook een uitgebreid overzicht van het huidige innovatietraject van medische hulpmiddelen en de impact van de nieuwe Europese regelgeving (MDR en IVDR).

Horizonscanning (HS) is het proces van systematische identificatie, filtratie en prioritering van nieuwe en opkomende gezondheidstechnologie├źn, die van invloed kunnen zijn op volksgezondheid. HS richt zich op technologie├źn die nog niet in de klinische praktijk zijn verspreid en die zich nog in een vroeg stadium van de technologische levenscyclus bevinden. In het rapport kunt u meer informatie vinden over het proces van horizonscanning (p. 41) en de aanbevelingen voor het opzetten van een horizonscansysteem voor MedTech in Nederland (p.74).

Lees hier het rapport Horizonscan Medische Hulpmiddelen.

Terug naar het overzicht