Minister Bruins deelt zorgen over de inkoop van medische hulpmiddelen en de gevolgen voor patiënten

December vorig jaar heeft Nefemed, middels een brandbrief, aandacht gevraagd voor het inkoopbeleid van zorgverzekeraars. Twee miljoen patiënten die dagelijks afhankelijk zijn van incontinentie- en stomamateriaal of katheters voor eenmalig gebruik dreigden namelijk de dupe te worden van dit inkoopbeleid. Zij zullen steeds vaker een ander hulpmiddel of minder hulpmiddelen krijgen dan hen is voorgeschreven. In de brandbrief spraken we onze zorgen uit ten aanzien van de beschikbaarheid van diverse medische hulpmiddelen.


Monitor hulpmiddelenzorg

In de monitor hulpmiddelenzorg, die Minister Bruins onlangs naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, wordt aandacht besteed aan het inzicht bieden in de hulpmiddelensector en het inventariseren van risico's voor de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van hulpmiddelenzorg. In de begeleidende brief van de monitor hulpmiddelenzorg stelt Minister Bruins dat hij de belangrijkste bevindingen van de NZa deelt, maar dat er toch voor specifieke patiënten problemen kunnen zijn. "Mij bereiken signalen dat er in de contracten tussen zorgverzekeraars en leveranciers van hulpmiddelen afspraken worden gemaakt die niet aansluiten bij de afgesproken kwaliteitsstandaarden". Hierbij noemt de minister de voorbeelden van diabetespatiënten of stomapatiënten die onwenselijke gevolgen ondervinden omdat zij niet een specifiek hulpmiddel krijgen. De minister benoemt eveneens dat: "Nog meer prijsdruk ook in het nadeel kan omslaan, te meer dat het potentieel drempels opwerpt voor innovaties met veel toegevoegde waarde".


Kortom het lijkt erop dat de minister niet geheel voorbij is gegaan aan het commentaar van Nefemed – zoals o.a..in de Brandbrief verwoord- betreffende het feit dat er grote zorgen zijn m.b.t. de inkoop van medische hulpmiddelen en de gevolgen voor patiënten.


Klik hier voor het Nefemed persbericht dat vorig jaar is verstuurd.

Klik hier voor de brandbrieven aan de: zorgverzekeraars, medisch speciaalzaken, beleid en toezichthouders, de Minister van VWS en patiëntenorganisaties.

Terug naar het overzicht