Pijnlijk, maar er is een medicijn

2 juli 2018

‘er zijn meer mensen met een gecompliceerde wond dan met diabetes in Nederland’..
‘er wordt meer geld aan wondbehandeling uitgegeven dan aan alle oncologische behandelingen bij elkaar’..
Deze en nog meer uitspraken zijn nog redelijk verifieerbaar. Echter, degelijke onderbouwing als bewijs en verwijzing naar bronnen is moeilijk in de zorg, waardoor aan het waarheidsgehalte nogal eens getwijfeld wordt.
Niet ongevaarlijk want daarmee bestaat het gevaar dat zaken uit hun context worden gehaald. Nefemed staat voor het belang van goede en betrouwbare data, waarbij hetgeen beweerd wordt, ook graag te toetsen is.
Daarom zijn we wat behoudend in onze uitspraken, getuige ook bijgaand artikel in het NTVW, waar uitspraken over aantal mensen met wonden tegen het licht gehouden worden.
Klik HIER voor het artikel uit NTVW-4 2018.
Laat niet onverlet dat we de bovenste twee uitspraken wel onderschrijven, maar enkel om een idee te geven over de omvang en belang van wondbehandeling…

Voor meer informatie: Iris van Bemmel

Terug naar het overzicht