Presentatie Nefemed-lid Zimmer Biomet tijdens veldbijeenkomst MDR


Tijdens de zgn. veldbijeenkomst voor alle betrokken partijen over de MDR die het Ministerie van VWS enkele keren per jaar organiseert heeft Patrick Bakker, QA/RA specialist bij Zimmer Biomet een presentatie verzorgd over de voorbereiding op de MDR.

Op een duidelijke en overzichtelijke wijze gaf Patrick Bakker weer hoe allereerst Zimmer Biomet zich intern met verschillende discipline heeft voorbereid op de veranderingen die de MDR met zich mee brengt. Hij ging nader in op e-IFU, het samenwerking met leveranciers, dat afnemers een sterkere ketenpartner worden en dat ketenpartners elkaar beter lijken te begrijpen. Naast Bakker verzorgde ook een leverancier (Medux) en een vertegenwoordiger van de ziekenhuizen (NVZ) een presentatie over de voorbereidingen op de MDR.

Terug naar het overzicht