Prijsstijgingen van grondstoffen en transport

U heeft allen te maken met grote prijsstijgingen van grondstoffen en transport. Nefemed heeft dit middels de grondstoffenbrief ook bij verschillende stakeholders onder de aandacht gebracht. Daarnaast heeft Nefemed juridisch advies ingewonnen over de vraag onder welke omstandigheden het mogelijk is lopende overeenkomsten met zorgverzekeraars dan wel groothandels en andere afnemers te wijzigen in verband met deze prijsstijgingen. Het algemene advies treft u hierbij aan. Het spreekt voor zich dat de vraag slechts in algemene zin beantwoord kan worden. Voor daadwerkelijke actie zal de specifieke situatie van een leverancier en de inhoud van de gesloten contracten beoordeeld moeten worden.

Terug naar het overzicht