Reactie op RIVM verkenning economische evaluaties implantaten


Nefemed heeft kennis genomen van de RIVM verkenning economische evaluaties implantaten, die vorige week uitkwam. In deze verkenning wordt aan de hand van de implantaten heup, Essure en bekkenbodenmatjes, geadviseerd om kosteneffectiviteit mee te laten wegen bij de aanschaf van implantaten. Daarnaast wordt voor transparantie over de prijs van een implantaat gepleit. Gemist worden de effecten van bijwerkingen van implantaten op lange(re) termijn en registraties daarvan.


Tegelijkertijd gaat de verkenning in op de komende verzwaringen en extra eisen die door de MDR aan implantaten gesteld worden, zowel voor wat betreft de markttoelating (klinische gegevens, expert-panel) als bij het volgen van het implantaat (PMS). Nefemed pleit ervoor om eerst de MDR in werking te laten treden en de (verzwaarde en extra) eisen waar ook implantaten aan moeten voldoen zijn beslag te laten krijgen, alvorens met een nieuwe economische verkenning te komen.

Terug naar het overzicht