Deze proefballon zou ik graag laten opgaan....

Michiel van Campen aan het woord, directeur van Nefemed sinds juni 2021.

Ik zou graag de proefballon laten opgaan, om in de zorgwereld meer begrip en bewustzijn te krijgen voor de mogelijkheden van medische hulpmiddelen en medische technologie om de arbeidstekorten in de zorg te verlichten.
Er is maar een beperkt aantal handen aan het bed beschikbaar, en die kunnen we slimmer inzetten, door optimaal gebruik te maken van de beschikbare medische technologie. Zodat we uiteindelijk minder last hebben van tekorten op de arbeidsmarkt, één van de grootste uitdagingen voor het zorgsysteem in Nederland.

We doen het allemaal voor de optimale behandeling van de patiënt. Voortschrijdende inzichten over de medische behandelmogelijkheden en technologische ontwikkelingen, maken voortdurende innovatie mogelijk en noodzakelijk. We moeten ervoor zorgen dat de weg naar het zorgstelsel voor deze innovaties zo goed mogelijk geplaveid is zodat de patiënt geholpen kan worden met de beste en nieuwste mogelijke behandelingen.

We willen allemaal zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij, en zo min mogelijk ziek zijn. Onze sector levert hier een cruciale bijdrage aan. Ik wil dus met Nefemed pleiten voor een zorgstelsel dat zodanig is ingericht dat dit ook de realiteit wordt.

Terug naar het overzicht