Stand van zaken Brexit

Zoals bekend hebben de 27 EU-landen en de Britse regering eind mei besloten de Brexit-datum uit te stellen tot uiterlijk 31 oktober a.s. De kans bestaat nog steeds dat het uiteindelijk niet lukt om met het VK afspraken over de Brexit te maken. Er kan dus nog steeds een no deal Brexit plaatsvinden. De overheid/het ministerie van VWS roept bedrijven, instellingen en burgers dan ook op zich te blijven voorbereiden op alle scenario’s, inclusief no deal. Lees hier de oproep brief van het VWS of ga naar de website Brexitloket.

Als het Britse parlement alsnog voor 31 oktober instemt met het Brexit-akkoord dan treedt het VK uit de EU op 1 november 2019. Vanaf de uittreding gaat een overgangsfase in werking tot 31 december 2020. In deze periode blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht. Voor burgers en bedrijven verandert er vrijwel niets. Deze overgangsperiode kan zo nodig eenmalig met twee jaar worden verlengd tot 31 december 2022.

Terug naar het overzicht