Statement Nefemed n.a.v. de radio-uitzending Argos

Op zaterdag 22 februari heeft Argos in haar radio-uitzending aandacht besteed aan de aanwezigheid van de industrie in de operatiekamer. Nefemed herkent zich niet in het beeld dat in de uitzending wordt geschetst en wil graag een nadere toelichting geven.

Intensieve samenwerking tussen industrie en zorgprofessionals is van belang voor de juiste inzet en het gebruik van medische hulpmiddelen en technologie in de medische praktijk. Vaak is het immers zo dat met nieuwe technologie het bestaande zorgproces ook aanpassing behoeft.
Bij de (door)ontwikkeling van medische hulpmiddelen en -technologie staat de veiligheid voor de patiënt voorop. Voordat een technologie gebruikt wordt in het ziekenhuis heeft het al vele tests doorstaan en vanaf de introductie worden technologieën nauwlettend gevolgd via Post Market Surveillance (PMS). Het toepassen van medische hulpmiddelen zoals een knie of heup is mede afhankelijk van de wijze waarop het in het lichaam wordt geplaatst. Producenten besteden veel aandacht aan training en opleiding van artsen en andere zorgprofessionals die met nieuwe medische hulpmiddelen en technologieën moeten omgaan. Daarbij hoort ook dat de productspecialisten van het medisch hulpmiddelenbedrijf enkele malen de artsen daadwerkelijk begeleiden bij hun werk. Deze productspecialisten nemen zelf niet deel aan de behandeling, De behandelende arts is te allen tijde verantwoordelijk voor het verloop van de behandeling.

Klik hier voor meer informatie.

Terug naar het overzicht