Voorbereidingen op de Brexit: de rol van brancheorganisaties

Fabrikanten van medische en mobiliteitshulpmiddelen verenigd in Nefemed en Firevaned zijn sterk op het bedienen van professionals en patiënten in de zorg gericht. Een Brexit lijkt dan
wellicht een ver-van-je-bed-show. Zoals voor velen moest eerst het stof rondom dit besluit neerdalen, voordat ook zij zich realiseerden dat ze in actie moesten komen. Als gevolg van een
‘harde Brexit’ wordt het Verenigd Koninkrijk aangemerkt als een zogenaamd ‘derde land’ en vervallen alle afspraken die tussen de EU-landen van toepassing zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan
de verplichte CE-certificering die momenteel door keuringsinstanties in het Verenigd Koninkrijk zijn verricht. Voor veel medische hulpmiddelen geldt dat zij alleen in de handel mogen
worden gebracht, nadat een CE-certificaat is verkregen.

Continuïteit van zorg
Een aantal voor deze sector relevante certificeringsinstanties (de zogenaamde Notified Bodies) is gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. Voor fabrikanten betekent dat zorgdragen dat zij hun
voorraden tijdig en op de juiste manier op peil brengen, zodat er bijvoorbeeld geen oponthoud in de operatiekamer hoeft op te treden. Denk aan het gebruik van steriele operatiehandschoenen
of katheters, maar ook aan bijvoorbeeld tilliften in een ziekenhuis. “Maar voor je dát helder hebt met al je leden,” aldus Caroline Emmen, directeur van Nefemed, “vergt dat nogal wat uitzoek-werk: juridisch checken van documenten en afspraken, afstemmen met Engelse leveranciers en ook continu met je leden in contact, zodat ook zij weten wat hen te doen staat.”

Marieke Bendeler, directeur van Firevaned vult aan “Dat is natuurlijk niet het enige. Je zult ook met andere stakeholders, zoals het Ministerie van VWS in overleg moeten treden. Ze meenemen in problemen waarvan je denkt dat ze zullen gaan ontstaan in de bevoorrading. En ook met koepelorganisaties als de (academische) ziekenhuizen en leveranciers om af te stemmen hoe je om gaat met deze nieuwe situatie. Natuurlijk zit niemand hierop te wachten en wil je op voorhand voorkomen dat er ‘gezwartepiet’ gaat worden voor een mogelijk tekort aan medische hulpmiddelen. Alleen daarom al is nauw contact met het Ministerie van VWS noodzakelijk. Samen zoeken we naar oplossingen, mocht het toch mis gaan. Dat is altijd beter dan niets doen en als een konijn in de koplampen van een naderende auto te staren.”

Het uitgangspunt van Firevaned en Nefemed is altijd geweest dat een ‘no deal Brexit’ de continuïteit van zorg voor patiënten en gebruikers niet in het geding mag brengen. De leden van Nefemed en Firevaned hebben dit uitgangspunt ter harte genomen en tijdig de nodige voorzorgsmaatregelen genomen.

Lees het volledige artikel 'Deal or no Deal, voorbereidingen op de Brexit; taaie kost voor brancheorganisaties' in het van Spaendonck Magazine.

Terug naar het overzicht