VWS; Overleg over contractering en grondstoffen

VWS heeft medegedeeld dat er een gesprek op gang wordt gebracht met verzekeraars over de contractering en de stijgende grondstofkosten. Dat in reactie op verzoeken van meerdere organisaties, waaronder Nefemed. De beschikbaarheid van extramurale hulpmiddelen vraagt om iets concreets richting januari. Het ministerie doet een beroep of de vertegenwoordigende organisaties om mee te denken en elkaar op de hoogte te houden van de voortgang en resultaten.

Terug naar het overzicht