Werkgroep EHealth verkennende eerste bijeenkomst

Op 24 augustus is de Nefemed werkgroep EHealth van start gegaan met een eerste verkennende online bijeenkomst. Doel van de bijeenkomst was vooral om te bepalen welke onderwerpen onder EHealth de komende periode binnen Nefemed op de agenda gezet moeten worden. Genoemd werden o.a. toetreding en vergoeden van innovaties, het gebruik/toepassing van AI, dataverkeer, algemene verordening gegevensbescherming (AIVG), digi-vaardigheid zorgprofessionals. Deze onderwerpen worden nader uitgewerkt voor de volgende bijeenkomst zodat tezamen met de leden een programma voor de werkgroep bepaald kan worden. Door circa 20 deelnemers werd aan deze sessie deelgenomen. Aan het einde van de bijeenkomst werd door Pieter Jeekel, kwartiermaker bij de AI Coalitie een toelichting op de activiteiten van deze coalitie gegeven (zie ook hier). De AI Coalitie stimuleert de Nederlandse AI activiteiten, ondersteunt deze en organiseert waar nodig om Nederland in een voorhoedepositie te krijgen. Nefemed is als belangenorganisatie aangesloten bij de AI coalitie en neemt deel in de werkgroep gezondheid en zorg.

Terug naar het overzicht