AO Mondzorg/Eerstelijnszorg

Link agenda

O.a. ter behandeling van de brief van minister VWS d.d. 13 december 2016 over de stand van zaken in de mondzorg, waarin de minister een update geeft op drie terreinen: kwaliteit van de mondzorg, mondzorg voor risicogroepen en capaciteit en taakherschikking (link brief).

Terug naar het overzicht