Verspilling

2022-03/verspilling-zorg.jpg

Iedereen is het erover eens dat verspilling in de zorg de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg onder druk zet. Nefemed ziet het tegengaan van verspilling als een ketenverantwoordelijkheid, waaraan uiteraard de industrie ook zijn steentje bijdraagt.

De Minister van VWS heeft in 2013 een meldpunt geopend waar bezorgde betrokkenen concrete voorbeelden van verspilling kunnen melden. Zo’n 50 veldpartijen, waaronder Nefemed, zijn betrokken bij het programma. De minister streeft naar een duurzame aanpak van verspilling. Er zijn al vele goede initiatieven in het veld die verspilling tegengaan. Naast de meldingen biedt een aantal van deze beloftevolle initiatieven eveneens input voor acties.

Wist u dat?