Orthopedische materialen

Orthopedische materialen bieden een oplossing voor patiënten die problemen ondervinden in het bewegingsapparaat, bijvoorbeeld in de gewrichten. Dit kan zijn door slijtage of als gevolg van een ongeval.

Een nieuwe heup of knie zorgt ervoor dat een patiënt weer pijnloos door het leven kan. Deze technologie heeft zich de afgelopen decennia veel ontwikkeld. In nauwe samenwerking met artsen en wetenschappers werken fabrikanten aan productinnovatie. De combinatie van innovatieve materialen en verbeterde procedures zorgen voor kortere behandelduur en sneller herstel van de patiënt.

Wist u dat?

Cluster

Orthopedische materialen

Het cluster orthopedische materialen van Nefemed vertegenwoordigt meer dan 90% procent van de fabrikanten en importeurs van de Nederlandse orthopedische markt. Leden van het cluster zijn actief op diverse markten, maar vinden elkaar onder meer op het gebied van orthopedische implantaten, zoals heupen en knieën en trauma. Het cluster manifesteert zich als actieve gesprekspartner van wetenschappelijke verenigingen en het ministerie van VWS. Op die manier is het cluster betrokken bij ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, patiëntenvoorlichting en innovatie in brede zin.