Stomamaterialen

Stomazorg is maatwerk!

Als urine of ontlasting niet meer op de normale manier het lichaam kan verlaten, krijgt iemand een stoma. Vaak is dit het gevolg van aangeboren afwijkingen, blaas- of darmkanker of chronische ontstekingen van de darm. Via een operatie wordt een nieuwe uitgang aangelegd, de stoma. Met een stoma heb je geen controle over het moment waarop de urine of ontlasting de buik verlaat. Om dit op te vangen moet daarom altijd een opvangzakje aangebracht worden.


Er zijn veel verschillende soorten stomahulpmiddelen, zoals huidplakken, stomazakjes en aanvullende stomahulpmiddelen. Voor elke stomadrager is het van belang dat de stomahulpmiddelen passen bij de persoonlijke situatie. Met passende materialen kunnen huidproblemen en lekkages voorkomen worden. Dit is belangrijk, want stomadragers moeten kunnen vertrouwen op stomahulpmiddelen. Met maatwerk en innovatieve materialen kunnen stromadragers een volwaardig leven leiden!


Kwaliteitskader Stoma Hulpmiddelen

Er zijn kwaliteitseisen waaraan de hulpmiddelenzorg voor stomadragers moet voldoen.

In het Kwaliteitskader Stoma Hulpmiddelen zijn de kwaliteitseisen en het proces beschreven waaraan Hulpmiddelenzorg voor mensen met een stoma moet voldoen. Het uitgangspunt is functioneringsgericht voorschrijven van hulpmiddelen. Dit houdt in dat beperkingen die mensen met een stoma ervaren in hun functioneren (deels) kunnen worden opgeheven door het voorschrijven van adequaat functionerende hulpmiddelen. Daarbij moet de hulpmiddelenzorg doeltreffend, doelmatig en transparant zijn. Dit betekent dat het inzichtelijk moet zijn waarom een specifieke hulpmiddel gekozen is voor de patiënt.

Platform stoma hulpmiddelen
Het Kwaliteitskader Stomahulpmiddelen is ontwikkeld door het ministerie van VWS, de stomavereniging, Nefemed, FHI, zorgverzekeraars en de V&VN. Het platform richt zich momenteel op de implementatie en de doorontwikkeling van het Kwaliteitskader.

Wist u dat?

Cluster

Stomamaterialen

Het cluster stomamaterialen vertegenwoordigt meer dan 90 procent van de fabrikanten en importeurs van de Nederlandse stomamarkt. Het cluster heeft zitting in het Platform Stoma en draagt bij aan de implementatie van het Kwaliteitskader stoma. Op deze manier zet het cluster zich in om de kwaliteit en continuïteit van stomazorg te verbeteren.

De leden van het cluster streven ernaar een volwaardige partner te zijn in de keten van de stomazorg .