Gesprekspartner in de zorg

Als herkenbare belangenbehartiger is Nefemed actief en betrokken bij nationale en internationale netwerken op het gebied van regelgeving, gezondheidszorg en de industrie. In Nederland onderhoudt Nefemed contacten met de verschillende publieke en private organisaties en met collega-brancheorganisaties. Voor de internationale, Europese arena is de koepelorganisatie MedTechEurope in Brussel de vooruitgeschoven post. Dit zorgt ervoor dat er een brede kennis aanwezig is over het reilen en zeilen van de gehele sector en de markt.

De leden van Nefemed geloven dat samenwerken de sleutel is tot succes. Daarom zijn leden betrokken in clusters, commissies en werkgroepen.