Afvoerende continentiematerialen

Iedereen moet een aantal keren per dag de blaas legen, anders liggen blijvende incontinentie of nierlijden op de loer. Kan de blaas niet meer ‘spontaan’ geleegd worden (retentie-incontinentie) of werkt de prikkel niet volledig (residu), dan moet iemand katheteriseren. Katheteriseren is het inbrengen van een katheter naar de blaas waardoor deze zich ledigt. Dit kan met een eenmalige katheter een aantal keren per dag gebeuren, of met een verblijfskatheter gedurende een periode van een week tot een aantal maanden.

Iemand die katheteriseert doet dit altijd op medische indicatie. De keuze voor materiaal is bepalend voor de kwaliteit van leven van de patiënt. Zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.

Wist u dat?

Cluster

Afvoerende incontinentiematerialen

Het Nefemed Cluster afvoerende incontinentiematerialen, betreft bedrijven die catheters, urinezakken en toebehoren produceren. Met een vertegenwoordiging van ruim 90% van de markt, staan zij voor het belang van behoud van keuzevrijheid in materialen voor de patiënten. Katheterzorg is maatwerk en valt te allen tijde onder een medische indicatie. Vanuit die overtuiging staan de betrokken bedrijven voor behoud van keuzevrijheid in materiaal en tevens voor onafhankelijke voorschrijving voor alle patiënten die problemen hebben op het gebied van continentie of retentie.

Publicaties

  • Decubitus en incontinentie in breder perspectief pdf

    Download
  • Katheteriseren is maatwerk pdf

    Download
  • Continentiehulpmiddelen: wat moet ik weten? pdf

    Download