Kernthema's

Nefemed behartigt de belangen van de aangesloten medische hulpmiddelen bedrijven actief aan de hand van een aantal kernthema’s.

Innovatie: vergroten van de ruimte voor innovatie zodat innovatieve medische hupmiddelen en technologieën beschikbaar komen voor patiënten.

Maatschappelijk meerwaarde medische hulpmiddelen: duidelijk maken dat medische hulpmiddelen eraan bijdragen dat mensen zelfredzaam en met eigenwaarde kunnen deelnemen aan de maatschappij

Samenwerking in de zorg: samenwerken met andere partijen in de zorg voor het ontstaan van optimale zorgoplosssingen en het tot standkomen van innovaties

Veilige en betrouwbare technologie: stimuleren van veiligheid en betrouwbaarheid van medische hulpmiddelen en technologieën waarop patiënten en artsen kunnen vertrouwen

Verspilling: tegengaan van verspilling in de zorg zodat de betaalbaarheid en toegankelijkheid niet onder druk komt te staan.

Wet- en regelgeving: volgen van wet- en regelgeving ter vergroting van patiëntveiligheid en het bevorderen van innovaties