Hart & Vaat materialen

Hart- en vaatmaterialen zijn medische hulpmiddelen die ingezet worden in de behandeling van hart- en vaatziekten. Voorbeelden van deze hulpmiddelen zijn pacemakers, stents en hartkleppen.
De hart- en vaathulpmiddelen dragen bij aan het herstel van vitale lichaamsfuncties, verbeteren de kwaliteit van leven en zorgen ervoor dat mensen weer actief kunnen deelnemen aan de maatschappij.


Innovatie

Innovatieve hart- en vaathulpmiddelen dragen bij aan een sneller herstel en het redden van levens. In 2017 waren er naar schatting 1,6 miljoen mensen met hart- en vaatziekten. Door het gebruik van innovatieve hart- en vaatmaterialen zijn behandelingen minder invasief en herstellen patiënten sneller en is er vaak een betere kwaliteit van leven. Een voorbeeld van een innovatief hart- en vaathulpmiddel is de transcatheter hartklep (TAVI). Bij deze behandeling wordt de hartklep vervangen met behulp van een katheter, waardoor het hart weer efficiënt kan werken.

Wist u dat?

Cluster

Hart- en vaat

Het cluster hart- en vaatmaterialen vertegenwoordigt fabrikanten van hart- en vaat materialen. Het cluster werkt samen aan de juiste omstandigheden voor innovatie, het standaardiseren en verduurzamen van processen, voorkomen van zorgverspilling en het in stand houden van goede relaties in de sector. Als gesprekspartner van t de wetenschappelijke verenigingen en het ministerie van VWS zet het cluster zich in voor de kwaliteit van hart- en vaathulpmiddelen.

Publicaties

  • Verklaring n.a.v. FTM artikel over hartkleppen maart 2021 pdf

    Download
  • Landelijk implantatenregister pdf

    Download