Samenwerking in de zorg

2022-03/samenwerking.jpg

Nefemed participeert in verschillende samenwerkingsverbanden. De gemene deler is dat al deze samenwerkingsverbanden de zorg voor de patiënt willen verbeteren. En dat is waar het om gaat. Juist door samenwerking ontstaan de optimale zorgoplossingen, omdat ieder vanuit zijn eigen expertise bijdraagt.

Ook voor innovatie is samenwerking van wezenlijk belang. Innovatie is immers het resultaat van intensieve samenwerking tussen fabrikanten, zorgprofessionals, patiëntenorganisaties en de wetenschap. Ook hier draagt iedere belanghebbende bij vanuit zijn eigen expertise. Juist dit samenspel maakt dat medische interventies en de daarbij benodigde medische technologie goed op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Nefemed laat graag zien dat de samenwerking tussen industrie en zorgprofessionals op integere en transparante wijze gebeurt. Nefemed is mede initiator van de Gedragscode Medische Hulpmiddelen (GMH) waarin gedragsregels zijn opgenomen voor onder andere sponsoring en dienstverlening door de industrie. Sinds 2014 hebben ook de artsen- en ziekenhuiskoepels de GMH onderschreven.

Wist u dat?

Nieuws