Absorberende continentiematerialen

Meer dan één miljoen Nederlanders, met name ouderen en vrouwen, lijden aan de gevolgen van (in)continentie. De behandeling van incontinentie beperkt zich tot geneesmiddelen, bekkenbodemoefeningen, het gebruik van incontinentiemateriaal of een operatieve ingreep. In de praktijk is het gebruik hiervan echter beperkt. Patiënten zijn vaak gedurende zeer lange tijd, zo niet levenslang, aangewezen op het gebruik van incontinentiematerialen om zelfstandig te kunnen blijven wonen, niet in sociaal isolement te geraken, of hun werkzaam leven naar behoren invulling te geven.

Bekend is dat de meeste patiënten die lijden aan incontinentie ook lijden aan andere complexe en chronische aandoeningen, waardoor zij veel en verschillende geneesmiddelen en andere hulpmiddelen gebruiken.

De keuze voor het juiste materiaal is daarom nog niet zo makkelijk te maken. De lichamelijke beperkingen, eventuele andere aandoeningen, de beschikbare (mantel)zorg en de mate waarin de patiënt actief in het leven staat zijn belangrijke factoren bij de keuze voor het materiaal.

Wist u dat?

Cluster

Fabrikanten van absorberende continentiematerialen

Het Nefemed cluster van fabrikanten van absorberende incontinentiematerialen staan achter het belang van maatwerk voor materialen en zorg rondom mensen die incontinent zijn. Deze veelal kwetsbare groep heeft veel baat bij passend materiaal, en daarmee wordt ook passend in de omgeving en omstandigheden waarin de patiënt moet functioneren. Passend materiaal levert een enorme besparing op van zorgkosten in de omgeving en in de keten. Daarover willen de bedrijven van dit cluster met alle partijen in gesprek

Publicaties

  • Decubitus en incontinentie in breder perspectief pdf

    Download
  • Continentiehulpmiddelen: wat moet ik weten? pdf

    Download