Innovatie

2022-03/innovatie-2.jpg

Slimme inzet van innovatieve hulpmiddelen draagt bij aan zinnige en zuinige zorg. De maatschappelijke baten van innovatieve zorg worden vaak nog onderschat, maar de voorbeelden zijn legio.

De ruimte voor innovatie lijkt de laatste jaren af te nemen in Nederland. Jammer, want om kwalitatief goede zorg te behouden, moeten we juist investeren in onderzoek en de financiële ruimte creëren voor innovatie. Daarbij moeten we zorgen voor transparante en duidelijke procedures.

Dit alles om innovatieve zorg zonder onnodige vertraging beschikbaar te krijgen voor de patiënt.

Wist u dat?

Nieuws

Publicaties