Veilige en betrouwbare technologie

2022-03/veilige-en-betrouwbare-technologie-2.jpg

Veiligheid en betrouwbaarheid van medische hulpmiddelen en medische technologie is voor fabrikanten topprioriteit. Patiënten en artsen moeten hierop kunnen vertrouwen. Medische hulpmiddelen worden uitvoerig getest voordat deze op de markt verschijnen en moeten voldoen aan strenge (Europese) regelgeving. Ook na de introductie van nieuwe producten worden deze nauwlettend gevolgd door de fabrikant.

Maar alleen een veilig en betrouwbaar product geeft nog geen garantie voor een veilige toepassing. Daarvoor is een kundige gebruiker nodig. De industrie investeert in de relatie met de zorgprofessional om samen niet alleen voor de innovatie te zorgen, maar om er ook voor te zorgen dat de zorgprofessional over de juiste kennis beschikt zodat hij de technologie goed kan toepassen. Alleen dan kan de patiënt er optimaal van profiteren.

Voor Nefemed gelden de volgende uitgangspunten m.b.t. de aanwezigheid van een productspecialist medische hulpmiddelenbedrijf op de OK:

  • In navolging van het Convenant Veilige toepassing medische technologie is het voor fabrikanten van medische hulpmiddelen en medische technologieën van belang dat de zorgprofessional beschikt over duidelijke informatie en goede instructies, m.a.w. bekwaam is, om een veilig en effectief gebruik van het medische hulpmiddel/ - technologie bij de patiënt te waarborgen;
  • Nadat het ziekenhuis – via een aanbestedingsprocedure of aankooptraject - heeft besloten tot aanschaf van het medische hulpmiddel/ -technologie, draagt de fabrikant zorg voor (her)training en (bij)scholing van de zorgprofessional, zodat deze bekwaam is en blijft om hiermee te werken en de veiligheid van de patiënt wordt gewaarborgd.
    In voorkomende gevallen, zoals bij het gebruik van nieuwe/innovatieve technieken en/of complexe, zeldzame ingrepen, kan in het kader van training en opleiding, technische ondersteuning door een productspecialist van de fabrikant op de OK gewenst zijn. Daarnaast kan bij het ondersteunen/trainen van ‘nieuwe’ leden van het OK-team als ook bij het monitoren van de functionaliteit en samenstelling van het medische hulpmiddel/-technologie de aanwezigheid van de productspecialist op de OK gewenst zijn;
  • Voor het onderhoud en/of reparaties van het medische hulpmiddel/ -technologie levert de fabrikant, conform de afspraken met het ziekenhuis, technische ondersteuning in de persoon van een technicus aan;
  • Deze product-specialist beschikt over specifieke productkennis van het medische hulpmiddel/ - technologie in combinatie met een verpleegkundige/medische scholing en adviseert de zorgprofessional desgevraagd op de OK over een veilig en effectief gebruik ervan;
  • De ondersteuning door de product-specialist van de zorgprofessional op de OK is geprotocolleerd. Hierin wordt o.a. aandacht besteed aan de verantwoordelijkheid/toezicht van de zorgprofessional, de informatieplicht naar de patiënt en de kwalificaties van de product-specialist.

Wist u dat?

Nieuws

Publicaties