Veilige toepassing van MedTech thuis

Nefemed was aanwezig bij de brainstormbijeenkomst die door het Ministerie van VWS werd georganiseerd voor de toepassing van medische technologie in de thuissituatie. Het gaat hierbij om medische technologie waarbij de patiënt digitaal in verbinding staat met de zorgprofessional. Aanleiding van deze bijeenkomst was het rapport van Nivel (2019), waarin wordt geconstateerd dat veel dingen goed gaan, maar dat nog meer gekeken moet worden naar het voorkomen, verplaatsen en vervangen van zorg op een veilige manier naar thuis.

Drie risicovolle groepen thuisbehandelingen worden uitgelicht:

  • thuis-beademing
  • hemodialyse
  • infuus.


Herkent Nefemed zich in het Nivel-rapport? Dat was één van de vragen die bij de bijeenkomst werd gesteld. Moet naast de veiligheid van MedTech ook de kwaliteit worden meegenomen? MedTech apparaten en technologieën zijn in eerste instantie niet bedoeld om in de thuissituatie te gebruiken (te kort snoer, te korte accuduur, te grote apparaten, ingewikkeldheid en grote verschillen in vergoeding). Wie is waarvoor verantwoordelijk? Is het zorgnetwerk bekwaam (verpleegkundigen, ouders, leraren etc.) en hoe waarborg je de veiligheid van technologieën? Hoe kunnen we leren van initiatieven die lopen en is het wenselijk dit thema samen met VWS verder uit te kristalliseren? Dit alles om De Juiste Zorg Op de Juiste Plek nog meer invulling te kunnen geven.

Terug naar het overzicht