Nefemed: ALV en MedTech Week Nederland "zonder bewijs geen toekomst"

Nefemed organiseert op woensdag 6 juni a.s. een ledenbijeenkomst met als thema “Zonder bewijs geen toekomst”. De opzet van deze ledenbijeenkomst is anders dan u van ons gewend bent. De ledenmiddag zal starten met een ALV die qua tijdsduur is verkort ten opzichte van vorige jaren. Hierna gaan we van start met het gezamenlijke deel onder leiding van Ricco Buitink, clustercoördinator medische technologie bij het ministerie van VWS, waar tevens het startschot wordt gegeven voor het inhoudelijke gedeelte van de middag. Na de inhoudelijke sessies sluiten we de middag af met een uitgebreide borrel om met elkaar bij te praten.

De gezamenlijke aftrap en de inhoudelijke sessies zijn een activiteit in het kader van de MedTech Week die plaatsvindt van 4 tot 8 juni 2018. MedTech Week is een jaarlijks initiatief van MedTech Europe, de Europese koepelorganisatie voor de medische technologie industrie, waar Nefemed lid van is. Via MedTech Europe worden de belangen van Nefemed behartigd in Brussel. Per lidstaat organiseren brancheverenigingen en bedrijven diverse evenementen om de toegevoegde waarde van medische technologie uit te dragen. Meer informatie over MedTech Week kunt u hier vinden.

Programma

15.00 uur: Inloop ALV
15.30 uur: ALV

16.15 uur: Algemeen deel met medewerking van Ricco Buitink, clustercoördinator medische technologie bij het Ministerie van VWS. Ricco zal ingaan op de toenemende belangstelling en onderwerpen rondom medische hulpmiddelen en technologie die bij VWS aan de orde zijn. Daaronder de Medical Devices Regulation en de te ontwikkelen visie van VWS op medische technologie en de daarop aansluitende agenda met betrokkenheid van organisaties zoals Nefemed

16.45 uur: U kunt deelnemen aan één van de twee parallelsessies:

1. Market access en aanspraak op vergoedingen
In ons zorgstelsel speelt het Zorginstituut Nederland (ZIN) een belangrijke rol. Het ZIN beoordeelt hulpmiddelen en technologieën die in de zorg worden gebruikt. Een positieve beoordeling leidt tot vergoeding van de zorgkosten. De vraag die Nefemed bezighoudt is aan welke criteria men moet voldoen en welke onderzoeksaanpak of opzet moet worden gebruikt om deze beoordeling met een redelijke kans van slagen in positieve zin af te ronden.

In opdracht van Nefemed is onderzoek gedaan en gesproken met veelal academische instellingen/organisaties en mensen die het zorgstelsel op dit punt goed kennen en die alom gerespecteerd worden om hun expertise. Ulrich Oron die voor ons het onderzoek uitvoerde presenteert de uitkomsten en gaat met u in gesprek. Kernwoorden zijn hierbij onder meer passend bewijs, (kosten)effectiviteit en de eigen sectorale kenmerken die vragen om een andere benadering dan farmaceutische producten.

2. Waardegerichte hulpmiddelenzorg
Steeds meer wordt gesproken over het belonen van de uitkomsten en de waarde van zorg. Betalen of vergoeden van handelingen lijkt daarmee op zijn retour. Value based healthcare is inmiddels een bekende term. Zorgverzekeraar Menzis is actief aan de weg aan het timmeren met waardegerichte contracten bij onder meer heup- knie-en staaroperaties. Maar wat zou het betekenen voor de inkoop van hulpmiddelenzorg als deze waardegericht zou zijn? Gaat dit het landschap met deze vorm van zorg fundamenteel veranderen? Wat betekent dat voor de rol van de fabrikant? Met Nicole Poldervaart (teammanager landelijke inkoop eerste lijn) van Menzis gaan we het gesprek hierover aan.

17.30 uur: Aangeklede borrel

Locatie

Groot Kruivestein
Gooyerdijk 211
3972 MH Driebergen-Rijsenburg

Voor meer informatie over het programma en/of voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat, via info@nefemed.nl.

Wij heten u van harte welkom bij landgoed Groot Kruivestein te Driebergen en vertrouwen erop u met nieuwe inzichten naar huis te laten gaan!

Terug naar het overzicht