Aankondiging MDR vervolg enquête

Nog maar enkele maanden tot de inwerkingtreding van de MDR. Om een goed beeld te krijgen waar de Nefemed leden staan in de voorbereidingen op de MDR is in 2019 een eerste MDR enquête uitgezet. Nefemed zal deze week de vervolg enquête uitzetten onder haar leden. Deze enquête monitort de stand van zaken en geeft beknopt informatie over een aantal belangrijke ontwikkelingen.

In deze enquête zullen vragen worden gesteld over onderdelen van de MDR, zoals de risicoclassificaties, het certificatieproces, vertraging Eudamed en het 2e corrigendum. De resultaten zullen anoniem worden verwerkt en de resultaten worden alleen teruggekoppeld aan de leden.

Terug naar het overzicht