Artikel “het belang van een lobby” vanuit Nefemed bezien

Verschenen is het artikel 'het belang van een lobby’ in het vakblad voor verenigingsmanagement, waarin Caroline als directeur Nefemed en het Tweede Kamerlid Joba van de Berg (CDA) in een twee gesprek aan het woord komen.

Conclusie is dat ook al zijn belangenorganisaties en ‘de politiek’ het niet altijd met elkaar eens, ze hebben elkaar wel nodig. Klik hier voor het volledige artikel.

Terug naar het overzicht