Brief aan Tweede Kamercommissie VWS


Recent heeft Nefemed een brief gezonden aan de Tweede Kamercommissie ter voorbereiding op het algemene overleg op 27 november over het hulpmiddelenbeleid. Nefemed kan zich vinden in het uitgangspunt dat medische technische ontwikkelingen aansluiten op de maatschappelijke behoeften door het samenbrengen van diverse stakeholders. Nefemed geeft als aanvulling daarop dat een versterkte inzet op het stimuleren van technologie noodzakelijk is om te voorkomen dat Nederland haar voorsprong als innovatieland gaat verliezen.


Onzekere factoren over de procedure, methodiek en mate van bewijsvoering voor opname in het basispakket stimuleren innovatie niet. De subsidieregeling ‘veelbelovende zorg’ kan hierin verandering brengen.


Leden van Nefemed willen graag bijdragen aan de veiligheid van hulpmiddelen. De MDR zal hieraan bijdragen. Nefemed wil daarnaast ook haar bijdrage leveren door voorlichtingscampagnes over implantaten, meldingsbereidheid bij MEBI en koppeling van kwaliteitsregisters LIR en MEBI. Ook de gedragscode GMH wordt in de brief aan de commissie benoemd evenals de Brandbrief. Lees de brief hier.

Terug naar het overzicht