Persbericht: Evaluatie transparantieregister eerst afwachten voor overhaaste maatregelen

In reactie op het initiatiefwetsvoorstel van de PvdA (Lilianne Ploumen) geeft Nefemed aan dat transparantie over de samenwerking tussen fabrikanten en zorgprofessionals wenselijk is. Het wetsvoorstel zelf waarin een vergaande transparantie wordt voorgesteld, is echter nogal voorbarig: binnen enkele weken zal het transparantieregister en de naleving daarop door de Inspectie IGJ worden geëvalueerd. Caroline Emmen, directeur van Nefemed: “Het is beter om eerst deze evaluatie af te wachten en dan pas eventuele maatregelen te nemen zodat duidelijk is waar die maatregelen op gericht zouden moeten zijn.” Daarnaast pleit Nefemed voor wederkerigheid bij het melden van samenwerking met de zorgprofessional.

Eind april heeft de PvdA een internetconsultatie gestart voor een initiatiefwetsvoorstel dat er op gericht is om alle financiële relaties tussen industrie enerzijds en medische beroepsbeoefenaren of patiëntenverenigingen anderzijds zichtbaar te maken. Nefemed, de belangenorganisatie van producenten en leveranciers van medische hulpmiddelen en - technologie ondersteunt dit streven naar transparantie over de samenwerking tussen fabrikanten en zorgprofessionals. Patiënten moeten er altijd vanuit kunnen gaan dat hun behandelaar enkel gericht is op hun medisch belang en niet op het eigen financiële belang.


Evaluatie
In het Transparantieregister Zorg melden fabrikanten sinds 2018 welke samenwerking die zij afsluiten met zorgprofessionals en de bedragen die daarbij zijn overeengekomen. De evaluatie van dit Transparantieregister wordt de komende weken verwacht. Het is volgens Nefemed dan ook beter eerst die evaluatie af te wachten en aan de hand daarvan een eventuele regeling op te stellen in plaats van nu al wettelijke regelingen te formuleren.


Wederkerigheid
Momenteel hoeven alleen bedrijven een samenwerking met een arts of verpleegkundige te melden bij het Transparantieregister. Voor een goede wederkerige naleving van de GMH zou het goed zijn wanneer ook de professionals vormen van samenwerking moeten registreren, zodat de zorgprofessional zich meer bewust is van de mogelijkheden en beperkingen van samenwerking met bedrijven.

Terug naar het overzicht