Exorbitante stijging grondstofkosten vraagt nu om actie

Er moet dringend iets gebeuren om de markt te laten reageren op de grondstofkostenexplosies en de wereldwijde inflatie. Nefemed en haar leden richten zich daarom tot alle stakeholders, omdat de grondstofkostenontwikkeling als een enorme impact heeft op de productiekosten. De brief is gericht aan NZa en ZN en ter informatie gedeeld met VWS en FHI. In de bijlage zit een presentatie met hele algemene, breed beschikbare informatie over hoe de kosten zich ontwikkelen.

Daarbij komt nog dat de grondstofkosten maar één aspect zijn waardoor druk op de productie wordt gelegd: De nasleep van Corona, kleine beweegruimte in logistieke inkoopafspraken, krappe forecasting en daar bovenop nog de oorlog in Oekraïne (een grondstoffenland) vragen om een kritische houding naar de vraag bestaande contractafspraken nog wel realistisch en houdbaar zijn en dus om directe actie. Want een systeem dat niet kan meebewegen met de realiteit zoals die zich aan producenten voordoet wordt zonder tijdig bijsturen zelf het probleem.

Alle leden worden opgeroepen met brief en bijlage zoveel mogelijk relevante relaties te informeren, om samen breed ons geluid te laten klinken.

Terug naar het overzicht