Geactualiseerd Nefemed statement commerciële activiteiten

Nu de uitgestelde reguliere zorg langzaam weer op gang komt en de commerciële contacten met zorgprofessionals vanuit medische hulpmiddelenbedrijven ook enigszins weer opstarten, werd het wenselijk geacht om het eerdere statement over het benaderen van zorgprofessionals aan te passen. Het statement luidt thans als volgt:

De afgelopen weken hebben de bij Nefemed aangesloten ondernemingen in de medische hulpmiddelensector van dichtbij kunnen zien welke grote inzet zorgprofessionals, verpleegkundigen en bestuurders van zorginstellingen hebben getoond voor de verzorging en verpleging van patiënten tijdens deze Corona crisis, met alle risico’s voor hun eigen gezondheid. Tot voor kort is er dan ook bewust voor gekozen om aan zorgprofessionals de ruimte te geven hun volle aandacht op de patiëntenzorg te richten en geen commercieel ingestoken contacten vanuit de industrie te initiëren. Nu de reguliere zorg langzaam opstart omdat de meest urgente zorg rond het Corona virus af is genomen, kunnen commerciële activiteiten enigszins hervat worden, mits dit geschiedt na zorgvuldige afstemming met de betreffende zorgprofesionnal(s).

Terug naar het overzicht