Nefemed oproep aan politieke partijen voor aandachtspunten in verkiezingsprogramma’s

"Houd écht passende zorg voor iedereen beschikbaar door inzet medische technologie". Met deze oproep heeft Nefemed haar inbreng aan de programmacommissies van politieke partijen die werken aan de actuele verkiezingsprogramma's voor de Tweede Kamer verkiezingen gestuurd.

Met een versleten knie of heup een jaar niet naar je werk kunnen vanwege de wachtlijst, acuut naar het ziekenhuis moeten voor een teenamputatie doordat de wachtlijst voor diabeteszorg te lang was, niet op je kleinkind kunnen passen omdat je je plas niet kunt ophouden, met een bloedvergiftiging naar de SEH omdat je wond niet juist behandeld wordt of naar het buitenland moeten voor een staaroperatie: het zijn extreme maar realistische voorbeelden van zorg in Nederland als passende hulpmiddelenzorg wegvalt.

Nederland is van oudsher een land van moderne oplossingen en samenwerken bij grote uitdagingen, schaarste en rampen. Laten we dat lef en die uitvindersgeest ook toepassen op de zorg. Goede basiszorg die voor iedereen beschikbaar is zou niet moeten afhangen van de beschikbaarheid van personeel of grondstoffen, de mate van vergrijzing van de bevolking of uitdagingen in het organiseren van zorg. Daarnaast wacht de zorgsector nog een grote uitdaging: het vergroenen en verduurzamen van materialen en processen in de zorgketen. Met de juiste inzet van medische technologie en hulpmiddelen gaan juist veel opbrengsten en niet alleen kosten gepaard. Tijdige inzet van het juiste hulpmiddel helpt mensen om te gaan met langdurige aandoeningen en voorkomt daarnaast onnodige duurdere zorg die in een verder gevorderd stadium nodig zou zijn.

Daarom vraagt Nefemed partijen om aandacht voor het opnemen van de oplossingen die medische hulpmiddelen en technologie kunnen bieden voor de grootste uitdagingen van de Nederlandse gezondheidszorg in hun verkiezingsprogramma’s.
En het wegnemen van huidige barrières in bureaucratie en beleid om deze oplossingen tijdig te kunnen inzetten.


Daartoe vraagt Nefemed partijen om:

  1. Écht passende zorg leidend te maken in inkoopbeleid van zorgverzekeraars, zodat iedereen kan blijven meedoen aan de maatschappij en toegang tot basiszorg niet onmogelijk wordt door vergrijzing en personeelstekorten
  2. Patiëntveiligheid én groene gezondheidszorg te verenigen en barrières voor de daartoe benodigde kennisdeling in publiek-private samenwerking weg te nemen, en daarvoor financiering uit onder meer het Klimaatfonds beschikbaar te maken
  3. Obstakels weg te nemen voor introductie van medische innovaties en om het koesteren kennisdeling, zodat Medisch richtlijnenonderhoud, markttoelating, vergoedingen en het delen van data uit de knoop gehaald worden en ondernemers niet meer onmerkbaar Nederland overslaan en alleen kansen zien op buitenlandse markten.

Lees hier de volledige inbreng van Nefemed en 5 concrete voorbeelden van hulpmiddelen en technologie die eraan bijdraagt om basiszorg voor iedereen beschikbaar te houden.

Wil je meer weten?

Neem dan contact op met bibichewymenga@nefemed.org of frankpeusen@nefemed.org

Terug naar het overzicht