Impact van hart- en vaatziekten is immens én onnodig groot in Nederland

Patiënten, de academische wereld, professionals in de gezondheidszorg, de gezondheidsfondsen en fabrikanten van hulpmiddelen en geneesmiddelen, verenigd in de Dutch CardioVascular Alliance (DCVA), roepen de nieuwe bewindspersonen op om meer prioriteit te geven aan de preventie, de vroege opsporing en de behandeling van hart- en vaatziekten.

Hart- en vaatziekten zijn invaliderend en kluisteren mensen aan huis. Zij hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van de patiënt, hun naasten / mantelzorgers en op onze maatschappij. Oók financieel. Nu al kosten hart- en vaatziekten de samenleving € 6,8 miljard per jaar.

Hartfalen, hersen- en hartinfarcten... in Nederland overlijdt één op de vijf mensen aan een hart- of vaatziekte of een complicatie daarvan. Nu al zijn 1,7 miljoen mensen hart/vaat-patiënt. Velen weten nog niet van de sluimerende problemen. Zonder maatregelen zijn er in 2030 zo’n 2,6 miljoen patiënten die (ziekenhuis)zorg nodig hebben vanwege hart- en vaatziekten.

In het Integraal Zorgakkoord (IZA) is het gezamenlijke doel van de partners van de DCVA “het verminderen van de ziektelast door hart- en vaatziekten in 2030 met 25%” al verankerd. Dit doel is alleen haalbaar als de nieuwe regering dit doel ook in praktische zin steunt:

  1. Preventie en opsporing. Hart- en vaatzieken zijn goed, laagdrempelig en in een vroeg stadium meetbaar. Hart- en vaatziekten kunnen in dit stadium effectief en efficiënt behandeld worden. Toch is er nog geen landelijke aanpak voor de bewustwording en vroege opsporing van hart- en vaatziekten.
    Wij willen met de nieuwe bewindspersonen een preventie- en opsporingsplan opstellen en uitrollen waarmee de (toekomstige) lasten voor de patiënt én de maatschappij drastisch worden verminderd.
  2. Data-infrastructuur. Nationale registratie voor operaties, zoals het plaatsen van een pacemaker of een dotterbehandeling hebben overduidelijk effect op de kwaliteit van zorg. Wij streven naar eenzelfde duurzame data-infrastructuur voor de behandeling van ziektebeelden (zoals hartfalen), waarmee medische gegevens uit het primaire zorgproces automatisch en zorgvuldig worden overgedragen en zo beschikbaar zijn voor zorg, onderzoek en innovatie.
    De partners van de DCVA hebben in Heart4Data al veel werk verzet om tot een eenduidige werkwijze te komen. Voor de implementatie ervan zijn zowel regelgeving als financiering nodig. Een investering op meerdere vlakken: na succesvolle invoering kan het Heart4Data-model gebruikt worden als format voor de verbetering van zorg van andere ziektebeelden.
  3. Therapietrouw. Genees- en medische hulpmiddelen zijn een krachtig onderdeel van de behandeling. Eén op de drie mensen gebruikt zijn genees- en medische hulpmiddelen niet zoals voorgeschreven door hun zorgverlener. Daardoor is de effectiviteit ervan kleiner, de behandeling minder succesvol en de ziektelast en de druk op de zorg groter.
    Therapietrouw is een lastig én cruciaal element in de toekomst van onze zorg, en behoort daarom een plek te hebben in alle (toekomstige) zorgakkoorden.

Meer informatie

Terug naar het overzicht