MDR webinar op 7 oktober

Erik Vollebregt (Axon Lawyers) is wederom bereid gevonden om op woensdag 7 oktober a.s. tussen 14.00-15.00 uur de laatste stand van zaken m.b.t. de MDR toe te lichten. Wat is er gebeurt sinds het webinar van juni jl. waarin de focus lag op het jaar uitstel? Hoe staat het met de CE-certificaten, de capaciteit bij de Notified Bodies – mede gelet op de beperkte mogelijkheid voor fysieke audits-, en wat is de status van de actorenmodule in Eudamed waarvoor economische operators (o.a. fabrikanten) zich per 1 december a.s. kunnen aanmelden?

Als expert op het gebied van de MDR zal Erik Vollebregt een presentatie geven en is er ruim de gelegenheid voor het stellen van vragen. Aanmelden kan via het Nefemed secretariaat (info@nefemed.nl) waarna een uitnodigingslink voor Teams wordt toegezonden.

Terug naar het overzicht