Nefemed: ALV en MedTech Week Nederland bijeenkomst 'Zonder bewijs geen toekomst'

16 mei 2018

Nefemed organiseert op woensdag 6 juni a.s. een ledenbijeenkomst met als thema 'Zonder bewijs geen toekomst' bij landgoed Groot Kruivestein te Driebergen. De opzet van deze ledenbijeenkomst is anders dan voorgaande jaren. De ledenmiddag zal starten met een korte ALV.
Hierna gaan we van start met het gezamenlijke deel onder leiding van Ricco Buitink, clustercoördinator medische technologie bij het ministerie van VWS, waar tevens het startschot wordt gegeven voor het inhoudelijke gedeelte van de middag. Het inhoudelijke gedeelte van de middag is tevens een activiteit in het kader van de MedTech Week, een jaarlijks initiatief van de Europese koepelorganisatie Medtech Europe waar Nefemed lid van is. Er is keuze uit twee verdiepende sessies:

1. Market access en aanspraak op vergoedingen met spreker Ulrich Oron (C3 Adviseurs en Managers)
In ons zorgstelsel speelt het Zorginstituut Nederland (ZIN) een belangrijke rol. Het ZIN beoordeelt hulpmiddelen en technologieën die in de zorg worden gebruikt. Een positieve beoordeling leidt tot vergoeding van de zorgkosten. De vraag die Nefemed bezighoudt is aan welke criteria men moet voldoen en welke onderzoeksaanpak of opzet moet worden gebruikt om deze beoordeling met een redelijke kans van slagen in positieve zin af te ronden.

In opdracht van Nefemed is onderzoek gedaan en gesproken met veelal academische instellingen/organisaties en mensen die het zorgstelsel op dit punt goed kennen en die alom gerespecteerd worden om hun expertise. Ulrich Oron (C3 adviseurs en Managers) die voor ons het onderzoek uitvoerde presenteert de uitkomsten en gaat met u in gesprek. Kernwoorden zijn hierbij onder meer passend bewijs, (kosten)effectiviteit en de eigen sectorale kenmerken die vragen om een andere benadering dan farmaceutische producten.

2. Waardegerichte hulpmiddelenzorg met spreker Nicole Poldervaart (Menzis)
Steeds meer wordt gesproken over het belonen van de uitkomsten en de waarde van zorg. Betalen of vergoeden van handelingen lijkt daarmee op zijn retour. Value based healthcare is inmiddels een bekende term. Zorgverzekeraar Menzis is actief aan de weg aan het timmeren met waardegerichte contracten bij onder meer heup- knie-en staaroperaties. Maar wat zou het betekenen voor de inkoop van hulpmiddelenzorg als deze waardegericht zou zijn? Gaat dit het landschap met deze vorm van zorg fundamenteel veranderen? Wat betekent dat voor de rol van de fabrikant? Met Nicole Poldervaart (teammanager landelijke inkoop eerste lijn) van Menzis gaan we het gesprek hierover aan.

Na de inhoudelijke sessies sluiten we de middag af met een uitgebreide borrel om met elkaar bij te praten. Meer informatie over de ledendag kunt u opvragen bij het secretariaat van Nefemed via info@nefemed.nl.

Terug naar het overzicht