Nefemed in 2021: partner in de zorg

In het recent uitgegeven jaarplan 2021 verwoordt belangenorganisatie Nefemed (fabrikanten/importeurs medische hulpmiddelen) duidelijk ook in 2021 ‘partner in de zorg’ te zullen zijn.

Omdat kwaliteit, de beschikbaarheid en toegankelijkheid van medische hulpmiddelen en technologie voor de patiënt te waarborgen stelt Nefemed zich op als partner in de zorg. In de contacten met diverse stakeholders in de zorg pleit Nefemed voor c.q. draagt de belangenorganisatie en haar leden bij aan: een sterk imago van de branche, intensivering van samenwerken met zorgprofessionals, waarde gedreven zorg en maatwerkoplossingen voor de patiënt, een werkbaar en voorspelbaar wettelijk kader en voor het borgen van de financiële kaders en ruimt voor innovatie.

Klik hier om het jaarplan in te zien.

Terug naar het overzicht