Nieuwsbrief Verbeteren Samenwerking Hulpmiddelenzorg

Het Bestuurlijk overleg Hulpmiddelenzorg (BOH) heeft in december 2021 opdracht gegeven om de samenwerking rondom de hulpmiddelen platforms en het BOH te onderzoeken. Het bureau Common Eye heeft naar aanleiding van een aantal interviews drie verschillende werktafels opgericht. De producenten zijn in alle drie de werktafels vertegenwoordigd. Nefemed werkt hierin samen met Diagned. Het volgende BOH is in september, het is de bedoeling dat er dan een advies ligt vanuit de verschillende werktafels.

Inmiddels zijn de werktafels gestart. In de bijlage bij deze nieuwsbrief blikken we terug op wat er is gedaan en kijken we vooruit naar wat komen gaat.

Terug naar het overzicht