Reactie Nefemed op het rapport 'De juiste zorg op de juiste plek'

Nefemed heeft met waardering en belangstelling kennis genomen van het recent verschenen rapport van de Taskforce ‘de juiste zorg op de juiste plek’. Nefemed neemt graag de uitdaging aan om een actieve bijdrage te leveren, zodat de juiste zorg op de juiste plek komt. De inzet van medische hulpmiddelen en technologieën speelt hierbij een belangrijke rol. Echter wordt de rol van medische hulpmiddelen juist node gemist in het rapport.

In de visie van Nefemed op de juiste zorg gaat het nadrukkelijk om het ondersteunen van mensen in hun maatschappelijk functioneren. Fabrikanten van medische hulpmiddelen dragen al geruime tijd bij aan het leveren van producten en technologieën waardoor patiënten en gebruikers beter kunnen functioneren en/of sneller genezen.

Om de juiste zorg op de juiste plek de krijgen is het volgens Nefemed van belang dat de innovatie van hulpmiddelen en technologieën gestimuleerd wordt en daarnaast vertaald kan worden in de beschikbaarheid naar patiënten. Deze veelbelovende innovaties, die tevens kosten besparen zijn echter niet direct beschikbaar voor de patiënt.

Daarnaast raadt Nefemed aan om in de zorgketen nog meer de samenwerking op te zoeken, buiten de traditionele partijen van patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar. Hierbij is deskundigheidsbevordering nodig op het gebied van veilige toepassing van producten. Dit kan ook van belang zijn bij de doorontwikkeling van hulpmiddelen en optimaal benutten van digitalisering.

Nefemed onderstreept het belang dat de Taskforce hecht aan investeren in preventie, leefstijladvies en vroege signalering. Belangrijk hierbij is aanzienlijke bijdrage die medische hulpmiddelen kunnen leveren.

Tot slot bepleit Nefemed enige voorzichtigheid met het ‘opschalen’ van lokale en regionale zorgactiviteiten waarnaar in de rapportage verwezen wordt. Een zorgvuldige bestudering van de specifieke lokale en/of regionale situatie is hierbij gewenst. Het is essentieel om de afweging te maken of zorg ook in een andere situatie en/of locatie bijdraagt aan het goed functioneren van mensen.

De volledige reactie op het rapport ‘de juiste zorg op de juiste plek is toegestuurd naar Minister Bruins.

Bekijk hier het volledige rapport 'De juiste zorg op de juiste plek'.

Terug naar het overzicht