Subsidieregeling veelbelovende zorg

Recent is de subsidieregeling veelbelovende zorg in werking getreden. Het doel van de subsidieregeling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Het Zorginstituut (ZIN) voert deze regeling uit en werkt hierbij intensief samen met ZonMw.

Via de subsidieregeling is het mogelijk een tijdelijke financiering te krijgen voor behandelingen die veelbelovend lijken maar nog niet uit het basispakket vergoed worden. Voorwaarde is dat binnen de subsidieperiode onderzoeksgegevens van voldoende kwaliteit worden verzameld over de effectiviteit en kosteneffectiviteit van de nieuwe zorg. Een projectsubsidie wordt voor maximaal 6 jaar verleend. Na afloop van het project volgt binnen 6 maanden een beoordeling van het ZIN of de betreffende zorg tot het basispakket behoort. Klik hier voor meer informatie.

Terug naar het overzicht