Tweede Kamer en medische hulpmiddelen

De Vaste Kamercommissie spreekt op 27 november over het hulpmiddelenbeleid tijdens een Algemeen Overleg.
Nefemed heeft in een brief aan Kamerleden aandacht gevraagd voor een 4-tal thema’s :

  • innovatie (onzekerheid over procedure voor opname in het basispakket. NL wordt steeds minder voorkeursland voor innovatie);
  • patiëntveiligheid (meewerken aan eisen MDR en voorlichtingscampagnes);
  • kwaliteit van zorg (naleving van afspraken uit het Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg, conform de eerdere Brandbrief van Nefemed);
  • gunstbetoon en transparantie (voorbarig om transparantieregister zorg wettelijke te verplichten).

    Met enkele Kamerleden is voorafgaand aan dit AO ook telefonisch contact voor een nadere toelichting.
Terug naar het overzicht