Tweede Kamerleden geïnformeerd over inbreng verkiezingsprogramma's

Enige tijd geleden heeft Nefemed de commissies van de politieke partijen die zich bezig houden met het verkiezingsprogramma aangeschreven met een 3-tal aandachtspunten. Daarbij heeft Nefemed benadrukt niet alleen als gemeenschappelijk doel hebben de inzet van medische hulpmiddelen om patiënten en gebruikers beter te maken, maar vooral om ze te ondersteunen in hun maatschappelijk functioneren. En dat ze kunnen kiezen in overleg met hun behandelaar voor het medische hulpmiddel dat het beste bij hun (leef)situatie past. Aandacht is gevraagd voor de juiste zorg op de juiste plek, de meerwaarde van medische hulpmiddelen en functioneringsgerichte hulpmiddelen zorg. Bij deze drie aandachtspunten is o.a. gevraagd om er voor te zorgen dat de schotten tussen de verschillende (zorg)domeinen worden weggenomen, het innovatiebeleid verbeterd wordt, de medische hulpmiddelensector een volwaardiger rol toebedeeld krijgt en partijen te verplichten om de kwaliteitsstandaarden hulpmiddelenzorg vóór eind 2021 af te ronden. Naast de commissies hebben ook de leden van de Vaste Kamercommissie VWS de inbreng van Nefemed ontvangen. Klik hier voor de Nefemed brief.

Terug naar het overzicht