VWS-monitor mei 2022

De VWS-monitor van mei 2022 is gepubliceerd. Deze monitor geeft een actueel, meerjarig inzicht in de stand van de volksgezondheid en zorg in Nederland. De VWS-monitor is, inclusief een aantal vorige versies, ook digitaal beschikbaar via deze site.

2 indicatoren extramurale hulpmiddelen toegevoegd
De nieuwe versie van de VWS-monitor bevat enkele wijzingen. Zo zijn twee indicatoren toegevoegd over medische hulpmiddelen. Aangezien veel mensen afhankelijk van hulpmiddelen zijn en er nog geen indicatoren hierover in de VWS-monitor stonden, zijn de volgende indicatoren opgenomen:

  • gebruik extramurale hulpmiddelen

uitgaven aan extramurale hulpmiddelen

Terug naar het overzicht