Prinsjesdag 2023: investeren in het zorginfarct middels innovatie

Op Prinsjesdag, de dag die het toekomstig beleid van Nederland markeert, het thema "bestaanszekerheid" stond voorop in de mediabeschouwingen. De nadruk lag op de vraag of 2 miljard euro voldoende zou zijn om te voorkomen dat armoede in Nederland toeneemt.

Toch zit Nederland ook nog met een ander groot probleem, waar in de troonrede iets minder aandacht voor was, namelijk het behouden van een goede publieke gezondheid en het waarborgen van toegang tot zorg voor een vergrijzende samenleving.

Groeiende kostenpost

Zorg is de grootste begrotingspost en zal blijven groeien, maar kreeg verrassend weinig aandacht in de troonrede. Toch kan investeren in volksgezondheid aan de voorkant aanzienlijke voordelen opleveren aan de achterkant. Deze benadering, in lijn met de 'health in all policies'-gedachte, verdient meer focus. Dit wordt nog eens onderstreept door de vier belangrijke punten die ook in onze verkiezingsinbreng staan. Bovendien zijn publiek-private samenwerking en innovatieroutes van vitaal belang voor de sector.

Het is waar dat innovatie in de medische sector aanvankelijk aanzienlijke investeringen vergt. Er zijn opstartkosten, kosten voor onderzoek en ontwikkeling, uitgaven voor klinische proeven en goedkeuringstrajecten. Deze stappen zijn echter van onschatbare waarde, niet alleen voor de branche zelf, maar voor de gehele samenleving. En leveren naast primair financieel rendement voor de schatkist ook besparingen en het gelijk blijven van uitgaven op binnen bestaande beleidsinvesteringen. Vier voorbeelden van opbrengsten, die met voorbeelden terug te vinden zijn in de Nefemed inbreng voor verkiezingsprogramma’s :

Preventie: Investeren in medische technologie binnen preventieve zorg en zelfmonitoring kan ziekten voorkomen of in een vroeg stadium detecteren, wat op lange termijn enorme besparingen oplevert.

Arbeidsbesparing: Investeren in medische technologieën en hulpmiddelen kan zorgverleners ondersteunen, fysiek ontlasten en ervoor zorgen dat patiënten en gebruikers minder hulp nodig hebben , dat zorgverleners minder administratieve lasten hebben en dat ruimte ontstaat voor persoonlijke aandacht voor de patiënt en werkplezier . Daardoor wordt de inzet van zorgverleners waardevoller en daalt het risico op fysieke overbelasting en burn-out. En worden onmisbare zorgverleners op de arbeidsmarkt behouden.

Duurzaamheid en Passende Zorg: Het tijdig inzetten van technologie en innovatie in de juiste fase (preventie, monitoring, behandeling, ziektemanagement)kan leiden tot efficiënter gebruik van zorg, hulpmiddelen en tot verminderde verspilling. Dit draagt bij aan omgaan met schaarste en draagt bij aan het behoud van waardevolle grondstoffen.

Publiek-privaat gefinancierde fondsen: Het wiel niet opnieuw uitvinden, samen leren uit binnen- en buitenland

Voor inspiratie kunnen we kijken naar voorbeelden uit het buitenland, zoals het Innovative Health Initiative (IHI) van de EU en het Innovation Fund Denmark for Life Sciences (IFD). Deze organisaties hebben met succes geïnvesteerd in medische innovatie en hebben daarmee tastbare voordelen voor hun samenlevingen gecreëerd.

Het succesverhaal van het Innovation Fund Denmark biedt waardevolle inzichten voor Nederland en andere landen die worstelen met zorgtekorten en budgettaire uitdagingen. Het illustreert dat investeren in onderzoek en innovatie niet alleen leidt tot economische groei, maar ook tot betere gezondheidszorg, leren van de zorg van vandaag voor de zorg van morgen, meer banen en duurzamer gebruik van middelen.

Waarom overweegt Nederland deze publiek-private aanpak niet? Investering in de volksgezondheid aan de voorkant kan aan de achterkant veel opleveren.

We willen de levenskwaliteit van onze burgers verbeteren en om de deelname aan arbeidsmarkt en maatschappij te vergroten. Het is tijd dat Nederland, net als enkele van haar buurlanden, medische innovatie omarmt als een krachtige motor voor welvaart en welzijn.

Benieuwd naar onze overige standpunten? Lees dan onze verkiezingsinbreng via deze link.

Terug naar het overzicht