Wondbehandelingsmaterialen

Jaarlijks heeft circa een half miljoen Nederlanders te maken met complexe wonden die langdurige, intensieve en vaak pijnlijke behandeling vereisen. Voor de verschillende fasen van de wondbehandeling zijn uiteenlopende gespecialiseerde wondproducten nodig. De toepassing hiervan vereist diepgaande kennis van de behandelende professionals. Die kennis is eveneens nodig om structureel beleid te kunnen voeren op wondbehandeling en preventie om daarmee wonden te voorkomen. Deze preventie bespaart de maatschappij veel geld en de patiënten veel leed.

Enorme veelzijdigheid van wonden
Een wond is niet één ding, maar kent talloze verschijningsvormen. De ene wond is voorspelbaar (zoals een operatiewond, die immers opzettelijk wordt toegebracht) of op zijn minst aannemelijk omdat sprake is van onderliggend lijden (bijvoorbeeld vaatproblemen zoals bij diabetes). In andere gevallen is het ontstaan van de wond niet te voorzien en is het verloop grillig (bijvoorbeeld na trauma als ook andere lichaamsfuncties zijn aangetast en het lichaam dus verzwakt is).

Ervaren wondbehandelaars herkennen de problemen die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van een wond en kunnen een verantwoorde inschatting maken van het verloop ervan. Hierbij passen ze bij iedere wondfase een ander wondbehandelingsmiddel toe, omdat iedere fase van de wond nu eenmaal om andere actie vraagt (micro-organismen onttrekken, een vochtig wondmilieu creëren, werkzame stoffen toevoegen, beschermen). Bovendien nemen ze de algemene gezondheidstoestand van de patiënt in aanmerking, zodat ze daar in de wondbehandeling adequaat op kunnen reageren.

Wist u dat?

Cluster

Wondbehandeling

De leden van het Nefemed cluster wondbehandeling zijn fabrikanten en leveranciers van vele soorten producten die bijdragen aan behandelen van (complexe) wonden. Zij staan voor het belang dat een patiënt te allen tijde het adequate materiaal voorgeschreven krijgt op basis van heldere en eenduidige voorschrijvingen als Richtlijnen en (indicatie)protocollen. Door te werken aan verkrijgen van inzicht in resultaten van behandeling van patiënten met materialen, zullen de kosten voor wondzorg in brede zin, beter beheersbaar worden. Die materialen zullen dan wel naar oordeel van de deskundige professional best passend en dus adequaat zijn in die fase van behandeling. De leden van het cluster staan achter het vaststellen van een landelijk gedragen ‘indicatieprotocol voor wondbehandelingsmaterialen voor mensen met een stoornis aan de functie van de huid’.